ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Βεβαίωση Μηχανικού

ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4178/13 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας απαιτείται η βεβαίωση μηχανικού, η οποία πιστοποιεί ότι το ακίνητο δεν έχει πολεοδομικές αυθαιρεσίες.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχει ο πολιτικός μηχανικός, έτσι ώστε να εκδώσει τη βεβαίωση είναι τα παρακάτω:

  • Στέλεχος οικοδομικής άδειας
  • Τοπογραφικό διάγραμμα
  • Εγκεκριμένα αρχιτεκτωνικά σχέδια από την πολεοδομία (κατόψεις, όψεις, τομές)
  • Τίτλοι ιδιοκτησίας
  • Νομιμοποιητικά στοιχεία και έγγραφα σε περίπτωση αυθαιρέτου
  • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη

Η βεβαίωση μηχανικού συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα.

Δεν απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα:

  1. Για ακίνητα εντός σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύσταση οριζόντιων-καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια ή έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής.
  2. Για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης  μη άρτια και μη οικοδομήσιμα σύμφωνα με το εμβαδόν του τίτλου.
  3. Για ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή με αντικειμενική αξία αυτών έως 15.000 ευρώ (εκτός αυτών που βρίσκονται εντός καθορισμένης ΖΟΕ).

Η βεβαίωση του μηχανικού αφορά όλα τα ακίνητα με ή χωρίς κτίσμα και διασφαλίζει τον αγοραστή και τον ιδιοκτήτη σε μία μεταβίβαση την πιθανή ακύρωση του συμβολαίου λόγω πολεοδομικών αυθαιρεσιών ή παραβάσεων που μπορεί και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να μη γνωρίζει.

Βεβαίωση μηχανικού είναι υποχρεωτική και για τη μεταβίβαση οικοπέδων και γηπέδων. Η βεβαίωση μηχανικού σε αυτή την περίπτωση θα αναγράφει ότι δεν υπάρχει κτίσμα εντός του οικοπέδου. Αν δεν επισυναφθεί βεβαίωση μηχανικού για μεταβίβαση ακίνητου, τότε επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή από 30.000 € έως 100.000 €, στους εμπλεκόμενους.

Η βεβαίωση μηχανικού ε΄χει διάρκεια 2 μήνες και φέρει έναν ειδικό μοναδικό αριθμό γνησιότητας στη βάση της και συνοδεύεται από τον ιστότοπο εξακρίβωσης της γνησιότητάς της.

Σε περίπτωση αποδοχής κληρονομιάς, δωρεάς αιτία θανάτου ή για οποιαδήποτε ενοικίαση του ακινήτου σας δεν απαιτείται βεβαίωση μηχανικού.

Η εταιρεία μας μπορεί να εκδώσει βεβαίωση μηχανικού σε 24 ώρες, αφού γίνει έλεγχος με αυτοψία του μηχανικού μας στο ακίνητο και δε βρεθούν πολεοδομικές αυθαιρεσίες. Επίσης μπορούμε να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στην πολεοδομία για τη συλλογή των εγγράφων που απαιτούνται για την έκδοση της βεβαίωσης μηχανικού.

Μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας για να σας εκδώσουμε τη βεβαίωση μηχανικού που θα χρειαστείτε σε οποιαδήποτε μεταβίβαση του ακινήτου σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για άμεση έκδοση βεβαίωσης μηχανικού