Ιούνιος 15 2017 0Comment
5 Συμβουλές για Επιτυχημένη Ανακαίνιση Ξενοδοχείου

5 Συμβουλές για Επιτυχημένη Ανακαίνιση Ξενοδοχείου

Η ανακαίνιση ξενοδοχείου δεν είναι μια απλή ανακαίνιση, αλλά ο επαναπροσδιορισμός του brand ενός ξενοδοχείου. Αυτή η διαδικασία δεν απαιτεί μόνο τεχνικές γνώσεις από το συνεργείο που θα αναλάβει το έργο, αλλά και συμβουλές στο επίπεδο διαχείρισης του ξενοδοχείου για τις ημέρες που θα γίνονται οι εργασίες.

Το κλειδί για μια επιτυχημένη ανακαίνιση

Τα έργα ανακαίνισης είναι επιτυχή μόνο όταν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη γνωρίζουν και σχεδιάζουν τις μοναδικές προκλήσεις που θέτουν. Ολοκλήρωση των ανακαινίσεων σε ένα λειτουργικό ξενοδοχείο σημαίνει ότι μπορούν να λειτουργήσουν τα σημερινά πρότυπα σε ένα παλαιότερο κτίριο, να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους σε σύντομο χρονικό διάστημα και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις υπάρχουσες και άγνωστες συνθήκες χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά τον προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα ή τους επισκέπτες. Αυτές είναι μερικές μόνο κοινές προκλήσεις.

Τα σημεία για ένα επιτυχημένο έργο ανακαίνισης που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα ξενοδοχεία είναι: 

  • Καθορισμός προτύπων για το χρόνο, το κόστος και την ποιότητα του έργου.
  • Περιγραφή των πεδίων εργασίας και συνδέοντάς τα άμεσα με τους στόχους και τα πρότυπα απόδοσης.
  • Ανάπτυξη ενός καλά σχεδιασμένου και αξιόπιστου χρονοδιαγράμματος που ενσωματώνει τις λειτουργίες και την κατασκευή για να εξασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση ανάμεσα στου χώρους εντός ή εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανακαίνισης.
  • Η συμμετοχή εξειδικευμένων εργολάβων, οι οποίοι κατανοούν πραγματικά την εργασία που αναλαμβάνουν, διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους για την κάλυψη του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού και την εμπειρία για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων προκλήσεων.
  • Να υπάρχει ένα σαφές όραμα και στόχος για το έργο.

1. Ομάδα έργου Ανακαίνισης

Ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλα ή μικρά είναι, όλα τα έργα ανακαίνισης έχουν ένα καθορισμένο μπάτζετ. Ένας από τους καλύτερους τρόπους με τους οποίους οι ιδιοκτήτες και οι επενδυτές μπορούν να εξασφαλίσουν ότι τα έργα ολοκληρώνονται εντός ενός καθορισμένου προϋπολογισμού είναι να συγκεντρώσουν μια ομάδα επαγγελματιών που διαθέτουν εκτενή ξενοδοχειακή εμπειρία και θα συνεργαστούν για να επιβλέπουν ολόκληρη τη διαδικασία ανακαίνισης. Τα κύρια μέλη της ομάδας πρέπει να περιλαμβάνουν ιδιοκτήτες / επενδυτές, φορείς εκμετάλλευσης, σχεδιαστές και εργολάβους. Αν δεν συμπεριληφθεί η τεχνογνωσία στον τομέα των κατασκευών από την αρχή της διαδικασίας, συνήθως μειώνεται ο δείκτης αξιοπιστίας, το κόστος αυξάνεται και η ποιότητα φθίνει.

2. Στόχοι / όραμα και πρότυπα απόδοσης

Ένα σαφές όραμα και ο στόχος είναι κρίσιμα στοιχεία για την διατήρηση των έργων ανακαίνισης. Πρέπει να οριστούν πρότυπα σχετικά με το χρόνο, το κόστος και την ποιότητα πριν από την έναρξη ενός έργου.

3. Χρόνος Ανακαίνισης

Τα χρονικά πρότυπα περιλαμβάνουν το χρόνο που αφιερώνεται για την αξιολόγηση ενός ακινήτου, το σχεδιασμό της ανακαίνισης, την υποβολή προσφορών για την εργασία και την ολοκλήρωση της εργασίας.
Ο χρόνος περιλαμβάνει τις πραγματικές ώρες που μπορεί να λάβει χώρα η κατασκευή, π.χ. 9 π.μ. – 3 μ.μ.

Η εστίαση στα χρονικά όρια είναι κρίσιμη για ένα έργο ανακαίνισης, δεδομένου ότι οι πελάτες θα παραμείνουν στον χώρο και το προσωπικό της επιχείρησης θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνει την εργασία του. Η διακοπή της ροής των επισκεπτών κατά τη διάρκεια ενός έργου είναι καταστροφική.

4. Κόστος Ανακαίνισης Ξενοδοχείου

Καθορίστε σαφή τα επενδυτικά όρια για το έργο και αναλύστε τους πιο συναφείς παράγοντες, δηλαδή το κόστος σχεδιασμού, το κόστος κατασκευής και το κόστος λειτουργίας. Πριν από τον καθορισμό των ορίων επενδύσεων, πρέπει να είναι απαραίτητη η αξιολόγηση για να είναι βέβαιο ότι η αγορά θα προσφέρει οικονομική απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου.

5. Σχέδιο Ανακαίνισης

Μόλις καθοριστούν τα πρότυπα του έργου ανακαίνισης, πρέπει να προσδιοριστεί η ακριβής κατάσταση του ακινήτου. Έχετε ολοκληρώσει την ακριβή μηχανική μελέτη η οποία εξυπηρετεί δύο σκοπούς. Ο πρώτος είναι να προσδιοριστούν οι υπάρχουσες συνθήκες, οι οποίες επιτρέπουν στους σχεδιαστές και κατασκευαστές να αντιμετωπίσουν και να μετριάσουν τον πιθανό αντίκτυπό τους στο έργο. Το δεύτερο είναι να εντοπίσετε τα εκκρεμή ζητήματα που ενδέχεται να απαιτήσουν δράση.

Εάν δεν εκπονηθεί έκθεση κατάστασης του κτιρίου πριν από την έναρξη της φάσης σχεδιασμού, είναι απίθανο ότι ο τελικός σχεδιασμός θα λειτουργήσει όταν προκύψουν άγνωστες υπάρχουσες συνθήκες, ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο κατά τις ανακαινίσεις.

Η ομάδα έργου πρέπει να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία σχεδιασμού. Οι σύμβουλοι σχεδιασμού πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις προόδου σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε το έργο να αξιολογείται συνεχώς με βάση τις παραμέτρους χρόνου, κόστους και ποιότητας.

Προγραμματίζοντας την ανακαίνιση ξενοδοχείου σας προγραμματίζετε την αύξηση των επισκεπτών σας. Είναι μια σημαντική απόφαση για μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που πρέπει να συνοδεύεται από έναν αξιόπιστο και έμπειρο συνεργάτη. Είναι το σημαντικότερο βήμα πριν την απόφαση των ανακαινιστικών επιλογών.

Η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει διάφορα πακέτα ανακαίνισης ξενοδοχείου τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες σας γι αυτό μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

fouskasjohn

Write a Reply or Comment